The 3 reviews which surprised us!

This screenshot made us smiling greatly on the first day of Tết.

instagram screenshot

Instagram Story from a friend of a friend
   

“Đồng Hành is a very fun boardgame where you get to chillax while learning lots about the unique Vietnamese culture, food, and geography. Super proud that it's created and designed by the Vietnamese @naboardgames. 100% recommend”

 

Last week, a designer in the Bay Area reached out to us. Linh-Tran Do is the sole creator of the beautifully illustrated Vạn Xuân playing card. She shared this touching story with all her fans: 

photos of the game

Linh-Tran loves our illustration

“Right before I launched my Kickstarter campaign, a friend showed me a Vietnamese deck of cards that was Kickstarted early 2020 by a group called Nhom Na. I was sad I had missed it because I thought the illustrations were great. With my own Kickstarter to think about, I put it out of my mind. A year later, it dawned on me that I could try reaching out to them. I did that, and they were so friendly and nice! We swapped decks, and I must say that I am blown away at how much work they put in with 60 unique hero illustrations, compiled in both English and Vietnamese, with rules for four mini games, all in one box. If you're looking for Vietnamese tabletop games, you should definitely check them out at naboardgames.com.”

Finally, we could not say thank you enough to everyone who had bought our games and shared with their family and friends. 

three games on table

Mai Nguyen who bought all our 3 games on our first week launching.

“Hôm nay vừa nhận được cả 3 bộ game đồng hành, chọi chữ và địa linh nhân kiệt của nhóm Na boardgames của em Việt Anh. Cảm nhận đâù tiên là rất cảm phục tâm huyết của các bạn trẻ, làm rất cẩn thận, chi tiết và ý nghĩa. Bộ đồng hành thích nhất là mỗi địa danh trên đất Việt đều có chú thích rõ ràng vùng đó ở đâu, có di tích gì nổi bật, món ăn đặc sản gì, rất hay. Giá có bằng tiếng Anh để giới thiệu cho các cháu Việt Kiều dốt tiếng Việt nữa thì hay quá. Bộ chọi chữ cũng rất hay với mỗi chữ cái đều có danh sách của những từ thông dụng với chữ này. May quá, Stella vừa hay đang học đánh vần tiếng Việt, vừa vặn cho bạn tập đọc. Bộ địa linh nhân kiệt rất phù hợp với những ai thích lịch sử. Không biết tổng cộng có bao nhiêu lá bài, nhưng mỗi lá đều vẽ hình 1 danh nhân lịch sử, được sắp xếp theo các triều đại. Cuộc đời, thành tựu của mỗi danh nhân đều được mô tả rất chi tiết trên mỗi lá bài. Mình đọc cũng rất thích thú. Có 2 bộ bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Giá phần giới thiệu của game mô tả sâu hơn chút là trong 11 triều đại này, bộ game có bao nhiêu danh nhân cho mỗi triều đại thì tốt quá. Luật chơi có hướng dẫn đầy đủ, nhưng phải có thời gian nghiên cứu đã 🙂 .”

 

our games were shared in the UK

 

Cảm ơn and Thank you.

 

 

 

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published